HỘI NGỘ – GÀ LÁ É PHÚ YÊN

200,000

Lẩu có 3 size: 200.000₫ – 250.000₫ – 300.000₫